[1]
Wulandari, A. and Nasution, M.A. 2021. Comparison of Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), and Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). Jurnal Penelitian Kelapa Sawit. 29, 1 (Apr. 2021), 35-48. DOI:https://doi.org/10.22302/iopri.jur.jpks.v29i1.129.